Vansbro

Beslutet om Eldforsen prövas inte

Miljööverdomstolen anser att det inte finns några skäl att pröva miljödomstolens beslut att ge Fortum tillstånd att ta det nya kraftverket i Eldforsen i Vansbro i drift.

- Det är ett välkommet besked och det innebär att Eldforsens hundraåriga tradition av kraftproduktionen kan fortsätta, säger Hans Rohlin vid Fortum.

Kraftverket beräknas producera el som motsvarar 2 000 villors årskonsumtion.

Dalanytt
dalanytt@sr.se