Skåne

Projekt gav nya poliser till myndigheten

1:01 min

Flera personer med annan etnisk bakgrund än den skandinaviska har fått jobb inom polisen i länet. Det efter att EU-projektet Världen i Skåne nu avslutats.

– Det har gått överförväntan för de här personerna, säger Elizabeth Torrisi polisinspektör och projektledare.

Projektet vände sig till unga människor med utomnordisk bakgrund. Deltagarna kom från 13 olika länder.

Under 15 månader fick de utbildning och stöd. I dag har hälften av dem arbete hos polisen.

– Vi har åtta personer som fått fast anställning och fyra går på långtidsvikariat. Flera av dem har också sökt in till polishögskolan.