MALMÖ

Seminarium mot antisemitism och islamofobi

3:36 min

På onsdagen startade ett tvådagsseminarium i Malmö om antisemitism och islamofobi. Det är Dialogforum och Svenska kommittén mot antisemitism som ordnar seminariet. Med seminariet hoppas man kunna bekämpa diskriminering och hjälpa minoriteterna i det svenska samhället att känna sig trygga, det säger en av arrangörerna, Ala Eddin Al-Qut, ordförande i Islamiska Förbundet i Malmö och medlem i Dialogforum.

– Tanken är att upplysa om problematiken i samhället idag med islamofobi och antisemitism, och som inte syns tillräckligt i Sverige.

Ala Eddin Al-Qut säger att seminariet är ett slags kick-off för ett upplysningsarbete om diskriminering, bland annat i skolorna.

– Som jag sa är tanken med seminariet att upplysa om den här problematiken i samhället. Dialogforum kommer att göra mer aktiviteter i framtiden, till exempel att i skolorna berätta om olikheter i samhället, om jämställdhet och mångfald. Så det är mycket att göra i skolorna i framtiden, och seminariet är som ett slags kick-off för Dialogforum.

Dialogforum bildades i februari 2010 av Malmö stad. Det består bland annat av företrädare för muslimska och judiska organisationer i Malmö. Bakgrunden var uttalanden om antisemitism och sionism som Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu gjorde i en artikel i Skånska Dagbladet, ett uttalande som väckte häftig kritik. Reepalu menade att han var felciterad och talade ut med Judiska församlingen i Malmö vid ett möte, och det beslutades att skapa Dialogforum som ska arbeta mot etnisk och religiös diskriminering och att motverka spänningar mellan befolkningsgrupper. Och arbetet har haft effekt säger Ala Eddin Al-Qut.

– Vi har kunnat träffas och ha en gemensam åsikt och vision för Dialogforum. Seminariet är vår första åtgärd, men vi deltog också under Gazaproblematiken och kriget 2009, i demonstrationerna för att dämpa och lugna oroligheter. Till exempel tog vi bort provocerande plakat.

Lyssnar politiker och andra på Dialogforum?

– Det börjar bli så. Vi har sagt att politikerna i stadsdelarna behöver ta en del av Dialogforum-processen. Och där har vi fått bra respons från de flesta stadsdelarna, att de börjat ställa upp och bilda minigrupper till Dialogforum som också kan föra ut budskapet. Den stora skillnaden med Dialogforum är att politikerna med forumet tog upp frågan på allvar, och att det börjar röra sig i frågan hos dem som har makten kan man säga. Så det känns bra och det kommer säkert att reflekteras i minoriteterna och i samhället som helhet, säger Ala Eddin Al-Qut, ordförande i Islamiska Förbundet i Malmö och medlem i Dialogforum.

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att Dialogforum får pengar så att verksamheten kan fortsätta även under 2011.