Uppväxt och klass bakom brottslighet

2:55 min

Orsaken till att fler invandrare än svenskar förekommer i brottstatistiken, beror framförallt på att de är fattigare och lever under sämre socioekonomiska förhållanden än infödda svenskar. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Det är uppväxtförhållandena - föräldrarnas inkomster och bostadsområde - som mest avgör benägenheten till kriminalitet, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi och en av forskarna till studien.

– Skillnader i brottslighet mellan invandrare och svenskar beror inte på kulturfaktorer, utanpå de förhållanden under vilka man växer upp och det är ett mycket välkänt fenomen, men det har aldrig tillämpats på frågan om invandrare och brott.

Nej, att fattiga barn har lättare att hamn i kriminalitet, är inget som förvånar forskarna, men ändå har inga studier tidigare gjorts som förklarar varför invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken och den senaste tidens samhällsdebatt har gjort det nödvändigt, säger Jerzy Sarnecki.

– Inte minst i samband med den senaste valrörelsen används det väldigt mycket argument om invandrares brottslighet och kulturella skillnader mellan invandrare och svenskar som förklaring till det och som samhällsvetare, om man får det där påståendet i den politiska debatten, så tycker jag att man har en skyldighet att empiriskt pröva om det stämmer eller inte.

Studien omfattar över 66 000 personer som under 1990-1993 gick ut grundskolan i Storstockholm och som följts upp fram till 2005.

Bland dem hade utlandsfödda män 2,6 gånger fler registrerade brottsmisstankar än män födda av svenska föräldrar och bland kvinnor var motsvarande siffra 2,1 procent.

Skillnaderna är mindre för andra generationens invandrare. Men när man jämför invandrare och svenskar med samma uppväxtförhållande, från samma typ av bostadsområde, då försvinner skillnaderna nästan helt:

– När man jämför svenskar och invandrare som lever under liknande socioekonomiska förhållanden, så blir skillnaderna i brottslighet ganska små och de försvinner nästan helt och hållet för andra generationen.

 Ja, nästan helt - mellan 66 och 80 procent av skillnaderna kan förklaras med uppväxtförhållanden, men en liten skillnad kvarstår, som forskarna inte kan förklara. En del tros vara diskriminering:

– En del av de återstående skillnaderna kan bero på att invandrare diskrimineras i samhället. Just för längre fängelsestraff vet vi från en tidigare studie att invandrare diskrimineras och döms till längre fängelsestraff.

För att komma tillrätta med skillnadena är det viktigt att människor som kommer till Sverige snabbt blir en del av samhället och arbetsmarknaden, menar Jerzy Sarnecki.

– Uppenbarligen är det så att ungarna till dem som har jobb och är integrerade i samhället mår bättre än ungarna till dem som inte har jobb och inte är integrerade, vilket förstås innebär att det allra mest centrala är att människor blir en del av vårt samhälle när de kommer hit och det gör man allra enklast genom att se till att de så fort som möjligt kommer i jobb.