Kronoberg

Arbetslösa och lågavlönade nekas ofta sjukpeng

1:09 min

En liten grupp läkare och utredare står för hälften av alla nekanden av sjukpenning i södra Sverige, enligt sociologen Peter Hultgren.

I sin avhandling "Det dubbla statushandikappet" har Peter Hultgren från Växjö tagit del av över femhundra akter där personer blivit nekade sjukpenning av Försäkringskassans läkare och utredare.

– Det gällde arbetslösa och individer som har lågavlönade arbeten i kombination med diagnoser som handlar om smärta och värk, förklarar han.

Men det är inte bara lågstuatusarbete och lågstatussjukdomar som hänger ihop när det avgörs vem som får sjukpenning och inte.

I fem år har Peter Hultgren jobbat på sin avhandling och syftet var att ta reda på vem som får negativa beslut av Försäkringskassan. Men det visade sig också att en mindre grupp, både försäkringsläkare och utredare står för en stor andel av de negativa besluten.

– Men vad mer, det finns också täta samspel mellan vissa utredare och vissa försäkringsläkare. Man kommer överens om att vissa diagnoser inte riktigt uppfyller kraven för sjukförsäkringen, säger Peter Hultgren och tillägger att det är spännande att se att det finns en grupp som gör en lite stramare eller snävare tolkning av lagen än deras kollegor.

Malin Ulfhager
malin.ulfhager@sr.se