NORRBOTTEN

Unga i länet väljer olika

1:51 min

I Luleå väljer eleverna att studera vid teoretiska högskoleförberedande program, medan intressset för yrkesprogrammen håller i sig i Malmfälten och till och med ökar i Boden.

Luleå sällar sig till storstäder som Göteborg, Stockholm och Malmö när det handlar om ett trendbrott i val till gymnasiet: Färre elever söker yrkesprogrammen medan intresset ökar för de teoretiska högskoleförberedande programmen. Margareta Sundvall är rektor vid gymnasiet i Luleå:

– I år är det helt annorlunda jämfört med ifjol för det är många fler som väljer teoretiska utbildningar.

En förklaring till ökat intresse för de teoretiska programmen kan vara den nya gymnasiereformen, kallad GY2011. En stor förändring är att yrkesinriktade programmen innehåller mer praktik, vilket ska förbereda eleverna bättre för arbetsmarknaden, medan de däremot inte ger behörighet till fortsatta studier vid högskola - om man inte kompletterar med extra kurser.

– Det kan vara en förklaring; att elever vill hålla vägarna öppna för högre studier. Men intresset har alltid fluktuerat när det handlar om populariteten mellan de olika programmen, menar rektor Margareta Sundvall.

I grannkommunen Boden ser bilden helt annorlunda ut; istället för att följa rikstrenden så har intresset för yrkeslinjerna tvärtom ökat. Ifjol var det ungefär hälften av eleverna som i sitt första handsval hade en yrkeslinje respektive teoretisk linje; i år handlar det om 70 procent av eleverna som valt en yrkeslinje.

- Till vårt byggprogram, som är det populäraste programmet, har vi två sökande till varje plats, berättar Nils-Erik Nilsson, rektor vid Björknässkolan.

Inte heller Lapplands gymnasium, som hämtar sitt elevunderlag från Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk, märker man av rikstrenden med ett sjunkande intresse för de praktiska linjerna.

- Vår sökbild präglas av arbetsmarkanden som är väldigt stark i Malmfälten just nu och dom elever som går ett yrkesprogram har god chans att få ett jobb direkt efter utbilldningen. Jag tror det är det som påverkar trenden hos oss, konstaterar gymnasiechefen B-O Ström.