Örebro

Förorenad mark försenar hus för läkarstudenter

1:47 min

Höga halter av metaller och föroreningar har hittats i marken där landstinget planerar bygget av Utbildning och Forskningens Hus i Örebro, ett hus för läkarstudenter. Bygget ska ske i anslutning till USÖ mot Slussen.

– Vi har hittat föreningar i ett antal provpunkter, säger Andreas Leander på företaget WSP som undersökt marken.

Företaget har borrat 108 provpunkter och i 60 procent av dem har man hittat höjda halter av diverse föroreningar.

Järnvägsindustri och oljehantering från förra seklet har lämnat många spår efter sig i området.

På flera håll har man nu hittat metallhalter och halter av organiska ämnen som är över riktvärdena. Det som avgör vilka riktvärden man ska hålla sig under är vad man använder området till. I det här fallet har landstinget lagt ribban högt.

Marke ska nu saneras enligt KM, känslig markanvändning. Det betyder att halterna av föroreningar ska ligga på en låg nivå , att man kan exempelvis kan ha förskolor i området och kunna odla grönsaker där om man vill.

Resultatet av markundersökningen är bättre än vad landstinget kunde tänka sig med tanke på de gamla industrierna i området, menar Mattias Persson är projektledare på Landstingsfastigheter.