Linköping

Ingen vill driva servicehus i Linköping

1:50 min

Upphandlingen av flera servicehus inom äldreomsorgen i Linköping har misslyckats. I fem fall har kommunen inte fått in ett enda anbud. Inte ens kommunen själva som driver verksamheterna i dag har lagt något bud.

– Det är för att ersättningen inte täcker vår självkostnad , säger Per Petersén, direktör för kommunens utförarbolag Leanlink.

Är det inte lite märkligt att ni som är en kommunal verksamhet inte vill lämna något anbud?

– Hade vi sagt ja till att bedriva verksamhet hade vi gått med underskott. Hur konkurrensneutralt hade det varit?

Upphandlingen av flera servicehus och vårdbostäder i äldreomsorgen i Linköpings kommun har inte gått som förväntat. Inte ett enda anbud har kommit in om verksamheterna i Lambohov, Linghem, Ljungsbro, Sturefors och Bestorp.

I fallet med Lambohov har det gått så långt att kommunen sedan fem månader tillbaka har ett avtalslöst tillstånd. Men situationen ska inte drabba de boende, kommunen fortsätter driva verksamheten i väntan på en ny upphandling. Men Per Petersén vet vad som krävs för att kommunens Leanlink ska lägga ett anbud.

– Vi behöver ha en högre ersättning för att täcka kostnaderna. Vi ska inte gå med någon vinst. Vi ska bara gå plus-minus noll.

I de aktuella upphandlingarna har kommunen bestämt priset medan anbudsgivarna har fått tävla om kvaliteten. Men nu kommer upphandlingarna behöva göras om.

– Vi ska ha information för äldrenämnden på torsdag. Sedan kommer det i bästa fall bli beslut på aprilsammanträdet. Vi jobbar intensivt med det här nu på olika sätt på omsorgskontoret, säger Peder Ellison, omsorgsdirektör i Linköping.