Sociala risker ska identifieras

1:42 min

Fysiska eller tekniska risker är vi bra på att hantera i samhället. Svårare är det med risker av social karaktär, som till exempel utanförskap.

Västra Götaland är först i landet med att utveckla en arbetsmetod för att hitta vilka sociala risker som finns i området, och metoden kommer att testas i ett par pilotkommuner under året.

I går anordnade Länsstyrelsen en välbesökt kunskapsdag för anställda inom kommun, landsting och polis, för att de skulle lära sig mer om saken.

Per Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö högskola, har utarbetat metoden, och han berättar varför det är så viktigt att lära myndigheterna att identifiera samhällets sociala risker.

– Ja, det är för att vi ska kunna identifiera dem innan de inträffar. En risk är ju någonting som inte har hänt och genom att fundera på sociala risker ska vi kunna vidta åtgärder så att de inte inträffar, säger Per Olof Hallin.

Länsstyrelsen, kommunerna och landstinget är skyldiga att göra regelbundna riskanalyser, som ska rapporteras in till regeringskansliet.

Det brukar handla om tekniska och fysiska riskbedömningar, som hur vi ska hantera en epidemi, stora elavbrott eller översvämningar.

Hittills har man inte vägt in de sociala riskerna som finns i samhället: Vad leder arbetslösheten till, vilka effekter får bristen på förskoleplatser, eller bara det faktum att vi bor i ett segregerat samhälle där det är svårt att hitta en lägenhet i innerstan.

Och en risk leder ofta till en annan risk, berättar professor Per Olof Hallin:

– Till exempel sambandet mellan missbruk av alkohol och våldsbrott. Andra typer av exempel kan vara att känslan av att man inte är delaktig i samhället kan leda till att man inte heller röstar i val, Per Olof Hallin.

Professor Ove Sernhede är ungdomsforskare på Göteborgs universitet.

– Det finns ju olika typer av sociala risker men de som jag har kommit att intressera mig för är de sociala spänningar som finns i det samtida Göteborg, där vi ser en stad som i många meningar håller på att falla isär. Där villkoren för ett barn som växer upp i vissa stadsdelar, i Angered, ser helt annorlunda ut än vad de gör om man växer upp i Askim och Hovås, säger Ove Sernhede.

Pilotkommunerna som ska börja arbetet med Västra Götalands sociala riskanalys i år är Ulricehamn, Borås och Nacka kommun.

Malin Leissner
malin.leissner@sr.se