Låga halter av strålning har uppmätts i Sverige

1:28 min

Utsläppet från kärnkraftsolyckan i Japan har nu nått Sverige. Men nivåerna är mycket låga och innebär inga risker för människor och miljö, uppger de svenska myndigheterna.

Mätningarna av radioaktiva ämnen i Sverige sker på sex ställen runt om i landet på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. På tre platser i Sverige – Stockholm, Umeå och Kiruna – har det uppmätts långa nivåer av jod-131. Cesium-137 har inte påträffats alls.

--Med de låga nivåerna på 0,3 millibecquerel av jod är det inget att oroa sig över, säger Klas Rosén, radioekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Kan svamp, kor och betar gräs och viltet i naturen påverkas av halterna som har uppmätts?

--Nej, de kommer inte påverkas alls. Det kommer inte att vara mätbart ens, tror jag, säger Klas Rosén.

Högst halter av jod-131 har uppmätts i Stockholm. Halterna som uppmätts är 0,3 millibecquerel per kubikmeter luft, vilket är en mycket låg nivå.

--Det är en helt försumbar stråldos och är mycket lägre än den naturliga bakgrundstrålningen som vi utsätts för från till exempel berggrunden och kosmisk strålning, säger Anki Hägg på Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Så det finns ingen anledning att vara orolig?

--Nej, det gör det inte, säger Anki Hägg till Ekot.

Mätningarna av radioaktiva ämnen kommer att genomföras dagligen och resultatet presenteras kontinuerlig på .