Härnösand

Stäng inte lokalkontoren

Stäng inte Försäkringskassans lokalkontor runt om i landet. Det kräver bland annat Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt i Härnösand.

I ett brev till regeringen skriver de tillsammans med andra nätverk för sjukförsäkrade, att stödet och servicen från Försäkringskassan kommer att bli ännu sämre om sparkravet på en halv miljard genomförs så att samtliga service- och lokalkontor stängs.