Växjö

Växjö avslutar lyckat energiprojekt

1:50 min

Efter sex års arbete avslutas idag SESAC-projektet, som jobbat med att utveckla teknik för att bygga mer energisnåla hus. Ett stort EU- projekt som Växjö kommun tog initiativ till 2005.

Med en budget på 25 miljoner euro har Växjö tillsammans med Grenoble i Frankrike och Delft i Holland under sex år byggt energisnåla hus.

– Uppdraget att bygga hus som kräver mindre energi för uppvärmningen har vi klarat med råge. Idag är Grenoble den stad i Frankrike som bygger de energisnålaste husen, säger Laurent Gaillard planchef från Grenoble.

Stefan Olsson, chef för Energikontoret sydost har varit projektets tekniksamordnare och han säger alla tre städerna Växjö, Delft och Grenoble har minskat energiåtgången i de nybyggda husen, som ingått i projektet, med 30 procent under 2005 års byggnorm.

Det var Växjö kommuns miljöstrateg Sarah Nilsson som drog igång det här storskaliga SESAC-projektet 2005 med en projektbudget på 25 miljoner euro. Projektet är nu avslutat.

– Nu har vi en ganska bra situation när det gäller energi, men på transportsidan är det sämre . Det kommer att bli vår nya satsning och det gör vi för att få bort negativa konsekvenser av våra transporter, säger Sarah Nilsson.

SESAC står för Sustainable Energy Systems in Advanced Cities.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se