Förvåning över att incident tonades ner

1:30 min

Det fanns en risk för att en härdsmälta skulle ha inträffat vid incidenten på Forsmark 1 2006, det berättade Upplandsnytt i morse. Enligt en beräkning av Forsmarks egna tekniker som nu blivit känd bedömdes sannolikheten för en härdsmälta till 1 på 52 utifrån de förutsättningar som rådde vid händelsen.

Johan Swahn, teknologie doktor på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, säger att han inte är förvånad över att risken bedömdes vara på påtaglig:
– Jag har ju känt till att det kunde ha blivit mycket värre och jag har varit lite förvånad över att man har tonat ner incidenten.

Sannolikhetsberäkningarna från Forsmarks egna tekniker presenterades på en konferens inom kärnkraftsbranschen i september 2007 men har inte blivit kända för en bred allmänhet förrän nu. Teknikernas beräknade sannolikhet för en härdsmälta på 1 på 52 i den specifika situationen i juli 2006 är många gånger högre än den risk för härdsmälta man brukar tala om i generella termer. Johan Swahn tycker att de svenska myndigheterna inte gett en helt riktig bild av allvaret i händelsen:
– Myndigheterna har ju känt en viss oro för den här frågan, men man har inte pratat om den som en så pass allvarlig incident som man borde ha gjort.