Cementasvar dröjer

Den skriftliga redogörelsen för Cementas avfallsförbränning i Slite dröjer. Cementa har fått dispens för att svara på länsstyrelsens frågor.
Det var efter att Greenpeace kritiserade Cementa för en vecka sedan som länstyrelsen begärde in en skriftlig redogörelse på sju punkter. Bland annat dokumentation om avfall som importerats från Norge och Nederländerna, hur avfallet kontrolleras och hur det ska användas. Per Junker på länstyrelsen anser att det är bättre att få väl underbyggda svar - därför kan han förlänga svarstiden för Cementa.