Örebro kommun

Fler vill erbjuda elever en dator

1:10 min

Fler högstadieskolor i Örebro vill nu följa Vivallaskolans planer om att erbjuda elevrna en bärbar dator.

– Vi utbildar ju för det framtida samhället och det framtida arbetslivet. Att datorer och IT är här föra att stanna råder det nog inga tvivel om, och de flesta håller med om det. Så skolan behöver följa med i den utvecklingen och se till att vi ger relevanta kunskaper för det framtida yrkeslivet, säger Henric Lundberg rektor på Adolfsbergs skola.

Som P4 Örebro berättat tidigare så ska Vivallaskolan i Örebro erbjuda sina elever en bärbar dator från och med nästa höst.

Nu har Adolfsberg, Almby och Navets skola, gått ut med en gemensam ansökan om ett ekonomiskt stöd för att även de ska kunna göra detsamma, berättar Henric Lundberg.

– På sikt ska det här gå under ordinarie budget. Däremot så kommer vi att vilja ha ett stöd från Örebro Kommun för att kunna genomföra det här. För vi har en del omställnings kostnader när vi går från datasalar och papper över till det här, annorlunda skolan som bygger på just egna datorer för eleverna, säger Henric Lundberg.

Men Kristdemokraten Lennart Bondeson som är ordförande i Programnämnd Barn och utbildning menar att det är en prioriteringsfråga.

– Skolan har ju sin budget lagd. Och i den ligger det pengar för pedagogiska resurser. Så där finns det resurser redan, men det är upp till varje rektor på en skola att prioritera utifrån de behoven man har. Jag menar Vivallaskolan har redan gjort en sådan prioritering. Och det är väldigt klokt, säger Lennart Bondeson.

Han är alltså positiv till att skolorna erbjuder elever en varsin dator, men tycker helt enkelt att skolorna själva ska stå för de kostnaderna.