Danska företag varnar för negativ attityd till invandrare

1:50 min

I Danmark varnar nu storföretagen för en allt för negativ invandringsdebatt i landet och att det kan göra det svårt för företag att rekrytera kompetent personal.

Tyskan Dagmar Fink som driver Worktrotter, ett nätverk för över 7 000 välutbildade utländska arbetare, säger att hon i fjol började höra att det var fler och fler som inte kände sig välkomna till Danmark.

Signalerna gjorde Dagmar Fink nyfiken och hon skickade ut en enkät till nätverkets medlemmar. Av de 700 som svarade så uppgav 46 procent att de inte upplevde att danskarna var öppna mot utlänningar, medan 26 procent tyckte att de var det. Och i veckan kom näringslivsorganisationen Dansk industris globaliseringsrapport om landets konkurrenskraft som visar att Danmark tappar mot andra länder på parametrarna "kulturell öppenhet” och ”image i utlandet”.

I Danmark går vågorna i invandringsdebatten ofta höga, och inom näringslivet är man rädd för att man kan skrämma bort högutbildad utländsk arbetskraft, skriver tidningen Information.

Tine Horwitz, som leder en organisation som har som mål att attrahera kvalificerad arbetskraft till Danmark och som har 15 av landets absolut största företag som medlemmar, uppmanar i tidningen de danska politikerna att föra en mer nyanserad debatt om invandring. Hon säger också att det måste finnas en förståelse för att det är ett positivt tillskott till ett lands ekonomi att det kommer innovation och inspiration utifrån.

Dagmar Fink från nätverket Worktrotter tror att det finns en risk att högutbildade kommer att välja bort Danmark.

– När man flyttar till ett nytt land vill man veta om man har samma möjligheter karriärmässigt och att det finns en bra attityd mot utlänningar, det kan man inte säga om Danmark i dag, säger Dagmar Fink.