Östergötland

Kvinnojourer i privat regi

3:03 min

I Motala har kvinnojouren den senaste tiden blivit kontaktad av personer som funderar på att starta skyddat boende för utsatta kvinnor. En ny marknad tycks vara under uppsegling i den svenska välfärdens spår.