Resa för mänskliga rättigheter

5:23 min

För att stödja demokratirörelsen i irakiska Kurdistan har miljöpartisten Annika Lillemets från Linköping rest till landet tillsammans med två andra riksdagsledamöter för att på plats se vad som händer i landet.

Här pågår just nu en kamp från oppositionens sida för att alla människor ska ha lika rättigheter. Sedan i mitten av februari har demonstranter samlats varje dag på torget i staden Sulejmanie för att manifestera mot våld och för ett nyval. Vid ett sådant tillfälle dödades en demonstrant, en ung pojke, av polis.

De svenska riksdagsledamöterna har enligt Annika Lillemets fått tagit del av vittnesuppgifter om mycket grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.