Kulturministern kallas till KU: förhör om förhandsgranskning

Kulturministern ska kallas till KU-förhör angående regeringens beslut om förhandsgranskning av public service-bolagens nya programtjänster.

Regeringens beslut går ut på att nysatsningar som SVT, UR och Sveriges Radio vill göra, ska granskas av Myndigheten för radio och tv, innan de får genomföras. Det hela ska förhindra att offentliga medel snedvrider konkurrensen för de kommersiella medieaktörerna.

Beslutet anmäldes till Konstitutionsutskottet för att det skadar public service-bolagens ställning som oberoende medieföretag. Innehållsprövningen ligger helt vid sidan av den ordning som föreskrivs i Yttrandefrihetsgrundlagen, skrev vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson i sin anmälan till KU.

I beredningen av ärendet har KU bland annat frågat Regeringskansliet hur bestämmelsen förhåller sig till en rad utpekade paragrafer i Yttrandefrihetsgrundlagen och i Radio- och tv-lagen. I sitt svar skriver Regeringskansliet att frågan regleras genom villkoren för medelstilldelning och att bestämmelserna inte påverkar det redaktionella oberoendet på ett sätt som bryter mot censurförbudet eller förbudet mot hindrande åtgärder.

Nu ska KU kalla kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till förhör, berättar biträdande kanslichef Peder Nielsen. Även Sveriges Radios vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö kommer att höras av KU.