Svensk yrkessoldat

10 min

För snart ett år sedan avskaffades den allmänna värnplikten. Försvaret ska nu skötas av yrkessoldater och på många håll i landet pågår nu en rekryteringskampanj. Anställningen är begränsad till tolv år och kritiker menar att risken är stor att svenska soldater kommer hamna i utländska säkerhetsföretag.