Västervik

Vattnet fritt från parasiter

I Västervik är det komunala dricksvattnet garanterat fritt från parasiter.

Efter problemen med förorenat vatten i Östersund har orenat vatten från flera sjöar testats, liksom dricksvatten från reningsverken. Inga spår av parasiterna Cryptosporidium och Giardia har spårats, uppger Västervikstidningen.

Testerna skickades till ett labb i Storbritannien och för några dagar kom provsvaren som gav positivt besked.