Tunnelrättegång börjar

På onsdagen inleddes den första delen av rättegången om giftskandalen vid tunnelbygget under Hallandsåsen.
Det är förre VD:n för Rhone Poulenc, företaget som levererade det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil, som åtalats för brott mot lagen om kemiska produkter. Orsaken är att produktinformationen hade stora brister. Tex innehöll medlet mer än dubbelt så mycket giftigt akrylamid än vad som uppgavs, och information om vilka skador det kunde ge, saknades.