S-kongressen

Juholt: "Vårt parti är inget företag"

63 min

Ekot direktrapporterade från S-kongressens andra dag. Vi webbsände den nyvalde partiordförandens linjetal både i webbradio och webb-tv.

Ekots Erik Ridderstolpes referat av talet:

9.59 Håkan Juholt kommer in på scenen och möts av applåder. Han börjar med att citera Stina Oskarsson på Orionteatern. ”Kulturpolitik har varit en viktig del tidigare, men vi håller på att förvandlas till människor som vet inte vet värdet av kultur men som vet priset på allting.”

”Vi behöver demokratiska rum som kulturen bjuder, bibliotek med mera. S står upp för kulturpolitiken som engagerar folk.

10.03 ”1969 valdes Olof Palme till ordförande, och han frågade då på vilket sätt politiken skulle ändras av ny partiordförande? Han svarade att det inte skulle påverkas av person. Hur förändras S politik? Studera besluten, gå ut i folkrörelsen. S är inget börsnoterat bolag. Vi är ingen reklambyrå. Vi gör politik tillsammans - tillsammans bygger vi landet.”

”Vårt parti är sociala demokrater. Socialdemokrater. Mitt fack är journalistförbundet. Försök inte sätta in varandra i kategorier.” 

10.07 ”Partiet förlorade valet. Det var inte partiets idé som förkastades. Bevisa att ni förstår framtiden, inte bara för at vinna val. Bevisa politik som är tydlig. Berätta om er vision. Visa riktning, visa vart ni vill komma i Socialdemokraterna,” säger Håkan Juholt.

”Vi vet vad vi ska göra, hemläxa, solidaritet och gemensamt ansvarstagande såväl för den som står i solsken som den som står i regn.”

Det finns en kluvenhet inför tillståndet i Sverige, enligt Juholt.

"Vi gläds åt att ekonomin är stark och arbetslösheten sjunker. Men det har också blivit sämre villkor på arbetsmarknaden. En utmaning för partiet.”

10.12 ”Sverige behöver annan politik - social demokrati. Ett löfte om att alla, inte bara några, ska få del av goda tiderna.”

10.15 ”Social demokrati innebär att tunnelbanan går även när det snöar. Förflytta oss mellan stad och land, jobb och fritid, vårt uppdrag är att bygga ett samhälle i frihet där vi är jämlika och trygga i dag och i morgon,” säger Juholt.

”Vi ska berätta om vår politik, vi ska bli ännu bättre än vi är i dag. Det är inte en uppgift endast för oss, utan en uppgift för hela svenska folket.” 

10.18 ”Partivänner, vi måste längta efter att gå framåt, ingen ska behöva tvivla på vår färdriktning. Vi får inte reducera S till att bli en intresseorganisation för kommunal- och landstingsvalda. Inte stänga dörrar, inte göra besök med ballonger en gång i månaden.”

”Vi har gjort det förr, medlemmar kommer tillbaka. Gör vi det kommer folk tillbaka till partiet.”

Jag vill inte ha ett Sverige där vart tionde barn lever under fattigdomsstrecket. Ungdomar ska inte tvingas till arbetslöshet. Jag känner så starkt att något håller på att gå sönder i Sverige.”

10.22 ”Det finns inget som är viktigare än att barnfattigdom är oacceptabel. Det är en skam för Sverige.

Politiken ska kraftsamla mot fattigdomen från barnbidrag och vidare, den ska utrotas. Den hör hemma i Reinfeldts Sverige men ej i S Sverige.”

10.26 ”Utifrån medborgarnas perspektiv ska vi ställa krav. Den offentliga sektorn ska leverera den bästa kvalitet. Alla i offentlig sektor ska kunna planera sitt arbete, delta, få bättre villkor, bättre löner, inte längre låga kvinnolöner.

Med all respekt för kravet på jämställdhet i bolagsstyrelserna är det jämställdhet i vårdsalarna som gäller.”

”Det är inget självändamål att sälja offentlig verksamhet. Men jag motsätter mig inte privat drift. Det var rätt att introducera privat drift. Men blev det som det var tänkt? Utvecklingen måste ändras. Avarterna vill vi åt, inte engagemanget hos enskilda. Om den kommunala skolan dräneras på resurser måste vi agera. Det är en alldeles för viktig fråga för att bara titta på när borgarna regerar.”

10.31 ”Det har blivit så tydligt att i Sverige ska vi inte längre äga tillsammans. Det har blivit fult att äga tillsammans. Vi ska inte äga utan ägas. Vattenfall, SBAB med flera har diskuterats i veckan. Det som vi byggt upp i generationer slumpas bort. Orimligt, säger Håkan Juholt.

10.36 Pensionssystemet diskuteras. Hur ska man forma arbetslivet så att gällande pensionsålder kan upprätthållas? ”Vi inbjuder fackorganen LO, TCO och Saco för en genomgång av pensionssystemet. Tillsammans ska vi göra justeringar av pensionssystemet. 2014 års val kan bli en valfråga om pensionerna - välkommen Reinfeldt!”

10.39 ”Starka offentliga finanser är utgångspunkten för ett gott samhälle, men det gäller att ha råd med det som är viktigast. I dag finns en känsla av att vi inte har råd med det gemensamma. Trygghet och gemenskap är den bästa drivkraften för utveckling a samhället.”

”Det finns en annan utveckling. A-kassa och sjukförsäkring är inte bidrag. Det är självklart den som står i solsken ska hålla ett paraply över den som står i ösregn.”

10.43 ”Väljer vi att låta marknaden avgöra vilka vi är leder det till nedmontering av välfärden, men gör det också sämre för alla.”

”Rovdrift och ökad barnfattigdom kan inte vara förutsättningar för utveckling, tvärt om. Investeringar för välfärd och bra miljö driver oss framåt. Fritidsgården är bra också för den som inte har tonårsbarn.

Dagis är bra även för den som inte har småbarn.

Den som har jobb får ett bättre liv om den som inte har jobb får det bra. Tillsammans kan vi växa Sverige starkt.”

En värdeburen tillväxt. En moralisk tillväxt. Trygga och utbildade människor är bra. Sorteringsskolan blir en stängd dörr för utveckling.

Sverige ska konkurrera med högt innehåll i arbetet, inte med låga löner.”

10.47 ”En ny regional utvecklingspolitik behövs. Vi behöver genomlysa avregleringen. Tuffare tag mot den avreglerade elmarknaden. Vi inom S tänker agera. Det måste bli slut på tron att marknaden ska klara allt. Vi i S ska göra skillnad där.”

10.50 ”Den ekonomiska utvecklingen förändras, balansen mellan nord och syd ändras. En fungerande marknadsekonomi kräver politik. Den finns i S partiprogram.

Kapitalism och marknadsekonomi ska hållas i sär. Det nya efter finanskrisen är att andra inser samma som står i vårt partiprogram, säger Håkan Juholt.

Vi är för marknadsekonomi. Vi har drivit fram blandekonomin, men marknaden kan inte vara herren, utan tjänaren. Välkommen till det socialdemokratiska tänkandet,” säger Juholt.

10.54 ”EU är ett positivt samarbete. Visionen kan kännas avlägsen av ett socialt Europa, men vi ska forma det tillsammans med alla som vill bygga Europa socialt.

Tillsammans kan vi åstadkomma förändring.

Kanske är vi smålänningar speciellt intresserade av den amerikanska drömmen med tanke på utvandrarna.

Socialdemokraterna måste förstå den nya världen, ta ställning mot förtryck, alla folks frihet och hela världens fred.”

”Jag vill sluta där jag började, med August Palm. För 130 år sedan ville han ta bort den arbetsfria inkomsten. Samhället ska sätta gränser för vad som ska vara möjligt att tjäna pengar på.”

”Vissa saker ska vara del av en modern allemansrätt”, sa Juholt och citerade Olof Palme.

”Det vi vill ha är ett samhälle med trygga människor som vågar dela med sig.”

”Uppgiften är social demokrati, varken mer eller mindre”.