BORÅS

"Alltid barnen på Norrby som hamnar utanför"

1:57 min

En hel skola läggs ner. 90 barn ska flyttas ut på tre andra skolor. Eleverna på Norrbyskolan får ta smällen när stadsdel Väster ska spara 19 miljoner kronor. Att det blivit just Norrbyskolan som läggs ner har att göra med hur de styrande ser på området och eleverna menar lärarna.

– Politikerna väljer den lätta vägen. Det är alltid barnen här på Norrby och deras föräldrar som hamnar utanför, lätta att trampa på. Många av våra elever har kommit från olika delar av världen, en del för bara en liten tid sen. Det vi direkt kan se är att de hittar en trygghet och närhet här på skolan, det försvinner nu, säger slöljd- och idrottsläraren Lars Daun.

19 miljoner behöver stadsdel Väster spara, lärare Lars Daun och några kollegor är kvar i ett helgtomt lärarrum i en skola vars framtid nu ser ut att drabbas riktigt hårt av stadsdelen ska spara.

Sämre integration
Men det tycks inte bara handla om pengar. För när politikerna presenterade sparförslaget så betonade man vikten integration. I det här fallet skulle det vara att man ökar integration genom att bussa 90 av Norrbyskolans elever till Byttorp, Hestra och Särlaskolan. Men det kan få motsatt effekt tror lärarna själva.

– Politikerna pratar om integration - men vi på skolan är ju det allra första steget till det. Det är oss de möter, föräldrar som ännu inte lärt sig svenska kan komma och möta oss här på skolan, ställa sina frågor direkt till oss. Vi är första steget in i skolsystemet, nu kommer det att bli betydligt svårare, säger läraren Marie-Noëlle Carlsson Ferrier.

Beskedet kom som en chock
Det var med mycket kort varsel under fredagseftermiddag som lärarna fick beskedet om att skulle ser ut att läggas ner, vilket man är kritiska till. Någon information har inte gått ut till elevernas föräldrar - det får man göra först nästa vecka, vilket kommer att skapa oro tror personalen.

– På torsdag nästa vecka har föräldrarna kallats till möte. Vi har inte från skolans sida fått någon chans att förbereda elever och föräldrar eftersom vi själva fick informationen så sent, berättar läraren Thea Honk.

Är du drabbad eller på annat sätt har synpunkter på att Norrbyskolan läggs ner? Hör av dig SR Sjuhärad:
news.sjuharad@sr.se
033-17 75 71, -72 eller -78