Allt färre hackspettar i Sverige

1:46 min

Det är hackspettstider och just nu trummas det frenetiskt i skogarna, men trummandet blir alltmer sällsynt. Av de åtta häckande arter som finns i Sverige minskar fem.

– Vi är unika i Europa för Sverige är det land där fler arter minskar än ökar. Det beror väldigt mycket på att vi är ett skogsbruksland, det är i skogsmiljöerna som arterna minskar, säger ornitologen Stig Holmstedt från Gysinge i Gästrikland.

Minskande arter
Spillkråkan, den helsvarta hackspetten med det röda huvudet, är en sådan art som minskar. Andra är mindre hackspett, tretåig hackspett, göktyta och den vitryggiga hackspett.

Den vitryggiga hackspetten är likt mellanspetten på väg att dö ut från vårt land, trots ihärdiga försök att rädda den. Bland annat genom utplantering av ungar i Färnebofjärdens nationalpark.

En vitrygg i Färnebofjärden
Såvitt man vet är det bara en vitryggig hackspett kvar i Färnebofjärdens nationalpark och totalt sett finns det mellan fem och tio par i hela Sverige. Enligt Stig Holmstedt är det viktigt att försöka behålla fågeln i Sverige.

– Där vitryggen klarar sig och trivs finns en oerhörd massa andra arter som är nästan lika krävande. Man kan säga att vitryggen är överst på en pyramid och om du tar bort den vet du inte riktigt var du befinner dig på på pyramiden, säger Stig Holmstedt.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se