Solidaritet och rättvisa i Juholts första tal

2:30 min

Håkan Juholt höll i dag på socialdemokraternas partikongress sitt första riktiga tal som partiledare. Ett tal som dominerades av solidaritet, avregleringarna av den offentliga sektorn och ett löfte om en översyn av pensionssystemet. Partiet måste nu vinna tillbaka väljarna.

– Steg för steg kommer vi försöka göra vårt yttersta för att återvinna medborgarnas förtroende, för att återvinna förtroendet om en politisk idé som bygger på social demokrati där solidaritet inte är en uppoffring, inte en välgörenhet, utan där solidaritet och gemensamt ansvarstagande för varandra är en förutsättning för tillväxt såväl för den som står i solsken som den som befinner sig i ösregn, sa Håkan Juholt.

Håkan Juholt drog i dag inför en mycket nöjd kongress upp riktlinjerna för partiet. Han betonade fördelning och rättvisa men också satsningar på bättre utbildning och omsorg. Dessutom återkom han flera gånger till att marknaden har fått för mycket inflytande inom den offentliga servicen.

– När skolkoncerner och vårdbolag delar ut skattebetalarnas pengar till sina ägare, istället för att använda dem till en lärarlön, en vårdanställd som kan hålla en gammal och sjuk i handen som är rädd och har ont, eller till  ett besök i simhallen. Detta är inte vad vi socialdemokrater vilja, sa Juholt.

Men Juholt ville inte efteråt precisera hur de stora vinsterna ska begränsas.

Juholt kritiserade hårt elbolagens höga vinster i kombination med att både privatpersoner och företag klagar över de höga elpriserna.

– Då måste ju politiken agera naturligtvis. Då ska vi diskutera igenom på vilket sätt vi ska göra detta. Vi är beredda att omreglera och påreglera där avregleringen inte har fungerat på det sätt det var tänkt, säger Juholt.

Juholt sa också att pensionssystemet behöver ses över då många riskerar att inte får än mer halva lönen i pension och det är för lite. Han vill tillsammans med LO, TCO och Saco se om systemet behöver ändras, och med det som grund bjuda in regeringspartierna för att tillsammans med dem förändra pensionssystemet. Systemet behöver få in mer pengar, menar han. Om regeringen inte vill diskutera frågan blir den valfråga 2014.

– Säger regeringen: Vi vill inte ens prata med er om detta. Ja, då väntar strid.

Trots löften om bättre offentlig service och kollektivtrafik tror inte Juholt skatten behöver höjas.

– Vi ser inte ett behov av att öka skatteuttaget i denna goda ekonomi som ligger framför oss.

På eftermiddagen avtackades också förra partiledaren Mona Sahlin - Juholt karaktäriserade henne med ett ord.

– Det är mod. För mig är du Mona mer än någonting annat; Mod.

LÄS MER: