Flygpassagerare fick sina datorer genomsökta

2:28 min

Vid en insats förra veckan undersökte tullen och polisen vid Arlanda flygplats flera passagerares datorer bakom stängda dörrar. Detta trots att lagen säger att den som granskas i tullen bör närvara vid kontrollen.

Journalisten Bertil Lintner var en av dem som fick sin utrustning granskad.

– De tog mina två datorer, min Iphone och min kamera och försvann in i ett rum med stängd dörr. Där blev jag stående en timme och jag hade ingen aning om vad de gjorde med mitt material, säger han.

I onsdags förmiddag landar Bertil Lintner och hans medpassagerare på Arlanda från Thailand. Vid tullen blir han och ett femtontal andra förda åt sidan för en undersökning av deras datorer, mobiler och annan elektronisk utrustning. Det sker i ett avskiljt rum och det han får höra är att det rör sig om en kontroll av eventuella IT-brott.

Lintner, journalist i Asien och i framförallt Burma, får då vänta en dryg timme i från sitt material som han även framhåller är mycket känsligt.

– Material som har getts till mig i högsta förtroende av konfidentiella källor. Källor som jag måste beskydda.

Det hela var en gemensam europeisk insats mot barnsexturismen och 28 personer kontrollerades totalt från sammanlagt fem flighter av Rikskriminalpolisen, Gränspolisen och Tullverket.

Kontroller av datorer och liknande är annars ovanligt enligt tullen, som uppskattar att det sker någon gång i månaden.

Och personen bör vara närvarande när det sker, även om det inte alltid går, säger Mikael Lindgren, tullverkets operativa ledare för gränsskyddet i Stockholm.

– I det här fallet var det praktiskt omöjligt att närvara vid själva it-forensiska delen.

Om det av praktiska skäl inte går att närvara, hur ska man då kunna kontrollera att materialet inte kopieras eller liknande?

– Man måste lite på de myndigheter som är inblandade, Tullverket och Polisen.

Syftet med själva tillslaget tycker Bertil Lintner förstås är bra, men han kommer nu att anmäla händelsen till justitieombudsmannen JO eftersom han tycker att frågan är om tillvägagångssättet ska riskera att påverka källskyddet för den journalist som arbetar med känsligt material.

Och en JO-anmälan välkomnas av tullen, säger Mikael Lindgren.

– Det kommer en del JO-anmälningar då och då och det är väldigt bra att få klarlagt var gränserna går någonstans.