Jämtin: S måste ändra hur ledare utses

Socialdemokraterna måste ändra sina regler för hur de utser partiledare och personer till andra ledande befattningar. Det sa den nyvalda partisekreteraren Carin Jämtin under sitt kongresstal.

– Jag känner starkt att vi måste utveckla reglerna för hur vi väljer partivänner till ledande befattningar, sa Carin Jämtin.

– Att vi behöver en förändring är uppenbart.

Den slutna processen som ledde till att Håkan Juholt valdes till partiledare har kritiserats från flera håll.

Partiets kommitté för organisationsutveckling får nu i uppdrag att se över regler för bland annat valberedningars arbete. Carin Jämtin menade att det är viktigt för att partiet ska bli det öppna, ödmjuka och nyfikna parti som behövs för att komma närmare medborgarna.

Hon uppmanade också partikamraterna att visa omtanke mot varandra efter den uppslitande striden om vem som ska bli partiledare.

– Vi ska agera mot varandra som vi själva vill bli bemötta. Vi ska prata med varandra i stället för om varandra, sa hon.

Hon uppgav också att partiet måste bli bättre på att sätta samman kandidatlistorna på valsedlarna så att framförallt yngre blir valda.

– Vi måste släppa in den yngre generationen, sa hon, som tyckte att ungdomsförbundet SSU på den punkten skällt ut partiet med rätta.

Carin Jämtin pekade på tre avgörande saker för att partiet ska komma tillbaka i valet 2014:

  • Visa omtanke om partikamrater
  • Var engagerad och utveckla politik och parti
  • Ha självförtroende

– Vi har tuffa år framför oss, sade hon.

TT