Sverige

Kärnkraftsövningar ställdes in

1:31 min

Fas 2 i den stora vårövningen i Oskarshamn, om samhällets förmåga att hantera en kärnkraftsolycka, har just avslutats. Men ledningen valde bort stora delar av övningen som handlade om informationen till allmänheten. 

Det blev alltså ingen skarp övning i hur man informerar media och allmänhet. Förra måndagen beslutade övningsledningen att avbryta den delen av övningen och presskonferensen ströks ur programmet.

Trots att många efterlyser ökade satsningar på kommunikation vid en katastrof, bland dom landshövding Lars-Erik Lövdén häromdagen här i Radio Halland.

Ulla Britt Pettersson är chef för Upplysningscentralen i kärnkraftsberedskapen i länet.

– Vi brukar säga att vid en olycka så handlar 75 procent av den om information.

Hur viktigt är det att ni övar på juset det?

– Det är jätteviktigt. Det som är så svårt med sådana här utsläpp är att det luktar inget, man känner det inte, man ser det inte. Det ger en otrygghet. Därför är det ännu vikigare att vi som myndigheter som ansvarar för kärnkraftsberedskapen ger rätt och bra information, säger Pettersson.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som arrangerar den stora katastrofövningen under våren. Projektledare Niclas Karlsson säger till Sveriges Radio Halland att orsaken till att kommunikationsövningen avbröts var att många av nyckelpersonerna blev fullt upptagna med verkligheten efter kärnkraftshaveriet i Japan.