S-kongressen avslutades med stående ovationer

2:20 min

I dag avslutades Socialdemokraternas kongress, Nystart. Den har föregåtts av en turbulent tid där många varit kritiska till hur arbetet med att ta fram en partiordförande har gått till. Men av de motsättningarna har det inte märkts mycket och nye partiledaren Håkan Juholt tog emot stående ovationer när han avslutade extrakongressen

– Nu visar vi att vi är socialdemokrater tillsammans. Vi kan, vi vill, vi törs. Nu går vi framåt. Därmed förklarar jag denna kongress för avslutad, sa Håkan Juholt.

Men frågan är då om extrakongressen har lett fram till den nystart som var tanken? Ja, säger både kongressombudet Anna Ljungdell och partistyrelseledamoten Luciano Astudillo.

– Det känns som om det är bra stämning, vi har lagt ner stridsyxorna, vi har en partiledare och en partisekreterare på plats. Det känns väldigt bra, sa Anna Ljungdell.

– Jag tror att vi har goda förutsättningar att göra ett bra val 2014 för att vi går tillbaka till att vara väldigt tydlig i de socialdemokratiska värderingarna, sa Luciano Astudillo.

Sven-Erik Österberg, också han i partistyrelsen, betonar att det är viktigt att sluta upp nu bakom partiordföranden, det inser alla, säger han. Visst saknade han mer prat om jobben i Håkan Juholts första tal som partiledare, men det är ingen kritik, betonar han. Ett tal som präglades av traditionella socialdemokratiska värderingar.

– Jämlikhet och solidaritet är inte bara samhällsnyttigt, det är en förutsättning för långsiktig, hållbar tillväxt, sa Håkan Juholt.

Håkan Juholt utlovar krafttag mot barnfattigdomen, översyn av skattesystemet, avregleringar och av pensionssystemet, det sista tillsammans med de fackliga centralorganisationerna. En inbjudan som TCO och Saco redan har tackat nej till.

Men kongressen präglades också av ett känslofyllt avsked av avgående partiordföranden Mona Sahlin som ställde en del krav på sina efterträdare.

– Så när jag nu lämnar partiledningen, är det en sak som jag förväntar mig och också kräver av er alla. Sänk aldrig garden i kampen mot rasism och intolerans. Aldrig.

Men Mona Sahlin manade också till sammanhållning i partiet och det gjorde Carin Jämtin också i sitt första tal som partisekreterare. Och sättet som partiet gör för att välja en ny partiledare måste förändras , sa hon.

– Se över vårt nuvarande system för personval, som för oss närmare målsättningen att vara Sveriges mest ödmjuka, nyfikna och öppna parti.