Världen

Kraftig minskning av asylansökningar

Antalet asylansökningar runt om i världen har i stort sett halverats de senaste 10 åren. Under förra året minskade antalet ansökningar om asyl till västvärlden med 5 procent

Men i norra Europa ökade antalet ansökningar om asyl från människor på flykt.

För Sveriges del gäller en ökning med 32 procent, för Danmark med 30, medan Norge och Finland hade klart minskat antal asylsökanden.

Ansökningarna om att få asyl i södra Europa minskade med hela 33 procent jämfört med året innan.

Det är framförallt Grekland, Italien och Malta som tagit emot betydligt färre asylsökanden än tidigare år.

UNHCR:s rapport ger endast bilden av antalet asylansökningar, och inte av hur många människor som faktiskt får asyl.

USA är den globalt sett största destinationen för människor som ansöker om asyl. Var sjätte av världens asylsökande vänder sig dit. De flesta människor som ansöker om asyl i USA är från Kina.

På andra plats kommer Frankrike, och på tredje Tyskland.