Västerås

Nej till inglasning

Boende i det nybyggda kvarteret Kleopatra på Bondegatan 9 och 11 i Västerås får inte glasa in sina balkonger. Det har byggnadsnämnden beslutat.

Huset har en säregen fasad mot Cityringen med delvis inglasade balkonger och enligt nämnden kommer husets karaktär att förvanskas om balkongerna glasas in helt.

Dessutom anser de att förslaget strider mot den detaljplan som finns, eftersom inglasade balkonger räknas in i totalytan och att husets yta i så fall skulle bli för stor.

Kvarteret Klepoatra byggdes av det kommunala bostadsbolaget Mimer, och består av både hyresrätter och bostadsrätter.