Ingen riksvård för norrlänningar

Från och med 1 juli i år kan patienterna i Västernorrland välja vård i andra landsting. Men bara i de fyra nordligaste landstingen. Det beslutade som väntat Hälso- och sjukvårdsdelegationen i går.
Men några undantag finns, bland annat akutvård och förlossningsvård. I andra fall krävs remiss från det egna landstinget. Flera partier, bland andra moderaterna, reserverade sig mot beslutet då de anser länsborna ska ha rätt att söka vård i hela Sverige.