Svensk kärnkraft höjer effekten mest i världen

2:27 min

De svenska kärnkraftbolagen satsar miljardbelopp för att höja effekten i reaktorerna och producera mer el. Effekthöjningarna är bland de högsta i världen. Det ökar riskerna för säkerheteten, säger Göran Bryntse, kärnkraftsexpert och ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft.

– Då blir ju reaktorerna ännu farligare. Det är ju så att höjer man effekten i befintliga reaktorer så måste man öka kylflödet och det innebär att det blir kortare marginaler i fall det händer någonting, säger Göran Bryntse, kärnkraftsexpert och ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft.

Lars Skånberg, som är chef på enheten för reaktorteknik på Strålsäkerhetsmyndigheten, håller med om att systemen belastas hårdare när man höjer effekten.

– Det är en mängd olika faktorer som påverkar, för att höja effekten i en reaktor så innebär det att man laddar in mer färskt bränsle och sen matar in mer vatten in i reaktorn och producerar mer ånga. Det i sin tur kan innebära mer belastning på olika system, säger Lars Skånberg.

Kärnkraftbolagen planerar att höja effekten i åtta av de tio reaktorerna i Sverige. Tre reaktorer ligger redan i provdrift på en högre nivå. Den hösta höjningen planeras i Oskarshamn där man vill höja effekten med 28 procent i reaktor 2.

– De effekterna som genomförs just nu, särskilt de som planeras i Oskarshamn 2, är bland de största panerade effekthöjningarna i världen, säger Lars Skånberg. 

I effekthöjningarnas spår byggs reaktorerna om och moderniseras för mångmiljardbelopp för att öka säkerheten och förlänga livslängden på våra gamla reaktorer.

– När man höjer effekten på en reaktor så ska den vara lika säker som innan. Det innebär att vid en effekthöjning så måste man från anläggningsägarens sida bygga om alla de delar som behöver byggas om för att klara de ytterligare belastningarna och påfrestningarna. Det görs totalt nya säkerhetsanalyser på anläggningen för att visa att man fortfarande kan uppfylla de ställda kraven.

Men Göran Bryntse ifrågasätter satsningarna både vad det gäller säkerhet och ekonomi.

– Det är klart att om man spottar in tiotals miljarder i de befintliga reaktorerna så håller de lite längre, men det finns ju gränser för det också. Det är ju materialutmattning bland annat och försprödning av reaktortanken och sådant som sätter den yttersta gränsen. Men med tanke på att idag så är de förnybara energikällorna betydligt billigare än ny kärnkraft,  så tycker jag att man i första hand ska satsa på de förnybara energikällorna i stället för att öka Sveriges beroende av kärnkraft, säger Göran Bryntse.