Skåne

Psykisk ohälsa hos unga ska upptäckas tidigare

1:16 min

En ny satsning från Region Skåne ska göra det lättare att upptäcka barn och ungdomar som mår dåligt. Enligt ett förslag som presenterades idag vill regionen skjuta till sju miljoner kronor under året.

Det är pengar som bland annat ska subventionera läkarundersökningar av barn som är placerade utanför hemmet. Det är en kostnad som kommunerna idag själva får stå för.

– Det är alldeles för många som vi upptäcker för sent. Vi skulle behöva ha tidigare insatser för barn och unga, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i Närsjukvårdsberedningen.

En annan del av satsningen gäller primärvården, där tänker regionen nu utbilda personal så att de bättre kan bemöta psykisk ohälsa bland unga.

Idag finns det ofta en gråzon mellan kommunens respektive regionens ansvar, och skillnaden i insatser mellan olika kommuner kan ibland vara stor. Men enligt Carl-Erik Flodmark, verksamhetschef för Barn- och ungdomscentrum, leder den nya satsningen till en jämlikare vård i Skåne.

– Det blir mer rättvist och lika i hela Skåne, säger Carl-Erik Flodmark.