SJUHÄRAD

Nytt projekt stöttar föräldrar med funktionshinder

1:36 min

Nu satsas pengar på forskning om barn till funktionshindrade föräldrar i Sjuhärad. Arbetsmetoden som valts har visat sig vara framgångsrik när det gäller att ge individuell hjälp till familjer där föräldrarna har ett funktionshinder.

Metoden som valts, kommer ursprungligen från Australien, och går ut på att anpassa stödet för föräldrar med intellektuella- och psykiska funktionshinder. Med hjälp av utbildad personal kommer föräldrarna bli informerade om hur dom bäst anpassar sitt föräldrarskap till sina barn.

– Jag hoppas att den här metoden ska bidra till att föräldrarn får ett bättre stöd, föräldraskapet är möjligt, säger Lisbeth Bengtsson, samordnare för projektet som fått namnet Parenting Young Children, PYC.

I dagsläget har 80 personer utbildats och Lisbeth Bengtsson ska nu finkamma kommunerna för att se vilka familjer som behöver individuellt stöd.
Barn till föräldrar med funktionshinder är en utsatt grupp och i dag får dom det generella stödet från hälsovården och socialtjänsten.

I Australien har metoden visats sig vara framgångsrik, och om tre år ska en utvärdering av presenteras av FoU Sjuhärad Välfärd Borås för att se hur man kan utveckla projektet. Enligt forskaren Mikaela Starke, som har tagit metoden till Sverige, är styrkan i metoden att man tar hänsyn till föräldrarnas funktionshinder och arbetar utifrån det - något som gynnar hela familjen.

– I det här programmet tar man hänsyn till att föräldrar kan ha svårigheter med inlärning - andra program tittar mer på barnens problem och vad de behöver, säger Mikaela Starke, forskare.

Ninos Chamoun
ninos.chamoun@sr.se