Kristin och Bertil delar på årets Fagerkviststipendium

7:29 min

I onsdags delade Värmlands konstförening ut årets Thor Fagerkvist-stipendium. I år är det två väletablerade konstnärer som får stipendiet - Kristina Andreassen och Bertil Bengtsson. Kristin har ställt ut i 19 länder och är mest känd för sina arbeten i keramik och porslin. Bertil Bengtsson har förr mest arbetat i gouache, men de senare åren har konstnären målat stora och färgstarka verk. 
Förmiddag fick besök av konstnärerna. Klicka nedan och läs motiveringen.  

Nedan kan du läsa motiveringarna från Värmlands konstförening.

Kristin Andreassen
Kristin, du har ett särskilt personligt uttryck som återkommer i alla former från din hand. Urnor, skulpturer, reliefer bär en lätthet och elegans, en kunnig och konstnärlig bearbetning av form och yta. Du förmår styra ditt material och utvinna ett resultat som är något utöver det vanliga. Naturens egen struktur kan du omformulera till skönhetsupplevelser där du vidarutvecklar den och gör den till din egen. Bara titlarna på några av dina verk bekräftar en av dina viktigaste inspirationskällor som Dimman lättar, Konkylie, Havshjärta, Avtryck i sand. Ren naturlyrik i flerdimensionellt utförande. För denna din förmåga att skapa är det ett välförtjänt Thor Fagerkvist-stipendium Värmlands Konstförening överlämnar till dig idag.

Bertil Bengtsson
Värmland har Lars Lerins akvareller och Bertil Bengtssons gouacher! Skämt åsido så är det så som Bertil mest är känd för många, för de suveräna gouacherna. Men du är inte fast i din teknik utan visade nyss stora målningar i starka färger med ett helt annat bildspråk. En ytterligare överraskning är de små minutiöst uppbyggda rummen där varje detalj hade en tanke bakom och de konsthistoriska anspelningarna var närvarande. Din beläsenhet inom konsthistoria har du förmåga att utnyttja och får att fungera som en källa att ösa ur. Att vara en konstnär med många bottnar är en särskild kvalitet inte alla förunnat. För din kunnighet och skicklighet, för ditt mod att söka nya uttryck är du en värdig Thor Fagerkvist-stipendiat.

Resestipendiat 2011 Åke Grützelius
Åke, du har nog hela tiden varit på upptäcktsfärd i ditt måleri antingen det har varit utsikten från en Ford Sierra eller som nyss i Finland då plötsligt alla bilder hade ett poetiskt namn på finska Ei sa peittää som kändes rätt bekant ! Att få vistas i, som du skriver, ”en stad bokstavligt på gränsen mellan öst och väst” kommer att ge dig många impulser. Att känna av den österländska kulturen, att skilja ut det andliga från det materiella kan ge många bilder i huvudet på dig som målare. Vi litar på din nyfikenhet och receptiva läggning. Frågan är vad de nya bilderna kommer att få för titlar! Värmlands konstförening ser fram emot dina nya upptäckter i en delvis främmande kultur.

Ungdomsstipendiat 2011    Karl Lindwall
Karl, du har redan funnit en plats i ett ateljehus i Pukeberg där du tillsammans med 8 andra fria konstutövare delar vardagen. Du vill använda ditt stipendium för att kunna finansiera ateljehyran samt investera i konstnärsmaterial. Många har sett dig på din stora utställning på Värmlands museum eller på höstsalonger och sett att du är en hårt arbetande konstnär som gärna arbetar tematiskt. Just nu arbetar du med bilder från din resa i USA som du tänkte bygga en historia kring med utgångspunkt i Homeros Odysséen. Stipendiet är avsett för att ge dig just sådant nämnt stöd i ditt arbete så Värmlands konstförening hoppas att du kommer att känna ökad glädje i ditt fortsatta arbete med stipendiechecken på fickan.