"Allt fler ekonomer intresserar sig för klimatet"

11 min

- Ekonomer brukar rycka in och bli intresserade när en fråga blir stor och när det blir stora siffror.

Det säger , professor i nationalekonomi på Stockholms universitet som leder ett stort forskningsarbete om sambandet mellan klimat och ekonomi. Krusell, som även är med och delar ut ekonomipriset till Alfred Nobels minne, berättar att de höga oljepriserna på 1970-talet fick många ekonomer att började intressera sig för naturresursekonomi och vad som händer när det blir knappare tillgång på råvaror. När sedan oljepriserna sjönk igen och det visade sig att krisen inte blev så allvarlig som man trodde, svalnade engagemanget.

- Nu är ekonomerna tillbaka på banan. De har förstått att det är så många signaler från olika håll om att klimatproblemen är orsakade av människan. Då är ekononomerna där igen och börjar räkna och intressera sig.

Per Krusell ser inget behov av att begränsa den ekonomiska tillväxten för klimatets skull, däremot behövs statlig reglering när mänsklig aktivitet skadar naturen, säger han.