Skattebetalarna bekostar nya arenor

12 min

I en studie av 123 elitklubbar hade mer än hälften fått nya arenor eller ombyggnader under de senaste tio åren. Men det här kan ta pengar från skola och omsorg i kommunerna, eftersom kommunerna är med och finansierar. Reportage av Sven Börjesson. Debatt med Arvid Malm, Skattebetalarnas förening och Eva Hellstrand kommunalråd i Åre och ordförande i beredningen för kultur- och fritidsfrågor på Sveriges kommuner och landsting.