Östersjön

Gasledningar har inte påverkat miljön

Nord Stream som lägger gasledningar i Östersjön har inte orsakat någon oförutsedd miljöpåverkan i Östersjön under 2010. Det visar den första miljökontrollrapporten som Nord Stream själva har lämnat till svenska myndigheter idag.

Rapporten är den första av fem planerade årliga rapporter som berör arbeten inom den svenska ekonomiska zonen.

Nord Streams miljökontrollprogram omfattar undersökningar inom sexton olika ämnesområden, bland annat effekter av naturgasledningen för sedimentsspridning, havsbottnens återhämtning, musslor och fisk samt bottenströmmar.

Även socioekonomiska faktorer ingår i undersökningarna, såsom eventuell påverkan på sjöfarten och det kommersiella fisket.