Malmström manar EU-länder ta emot flyktingar

1:48 min

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström vädjar idag till EU:s medlemsländer att ge flyktingar från Libyen en fristad i Europa.

Det rör sig om drygt 2 000 eritreaner, somalier och sudaneser, som flytt till Italien och Malta. Många är också strandsatta i Tunisien.

– Det finns en växande grupp människor som inte har någonstans att ta vägen eller kan skickas tillbaka. Vi vädjar till medlemssländerna att ge dem skydd i Europa, åtmionstone tillfälligt, så att de inte blir fast i Europa, säger Cecilia Malmström, som idag besöker Tunisien.

Hur är intresset?

– Just nu är det svalt. Vi kan inte tvinga, utan bara vädja och ställa ekonomiska resurser till förfogande för personerna. Om alla ställer upp för flygförbudszonen måste man också ta konsekvenserna av att det kan leda till en mycket svår flyktingsituation, säger hon.

Sedan i helgen har fem båtar med närmare 1 500 flyktingar ombord anlänt till Italien. Två båtar med 500 personer ombord har anlänt till Malta.

Majoriteten är eritreaner och somalier, men flera kommer också från Etiopien och Sudan.

Det alla har gemensamt är att de är flyktingar, som inte kan återvända till sina hemländer.

Många har tidigare levt under beskydd av FN:s flyktingorgan UNHCR i Libyen, men sen stridigheterna i Libyen bröt ut kan UNHCR inte längre verka där.

Tusentals flyktingar sitter fortfarande fast inne i Libyen och kan inte ta sig ut.

EU kan inte hjälpa dem som är kvar inne i Libyen, men Cecilia Malmström menar att EU-länderna har ett ansvar för dem som lyckats ta sig ut.

De borde kunna få en fristad i Europa, säger hon.

Än så länge har inte ens en handfull länder anmält intresse. Sverige tillhör de få länder som sagt sig vara beredda att ta emot flyktingar, men hur många är ännu inte bestämt.

Det här blir ett test på EU:s förmåga att omsätta ord till handling och faktiskt visa solidaritet i en krissituation, säger Cecilia Malmström.

– Det är en utmaning för EU:s flyktingpolitik. Jag hoppas man också kan visa att man är beredd att sluta upp runt den humanitära delen, säger EU:s flyktingkommissionär Cecilia Malmström.