Karlshamn

"Det kan finnas cancerframkallande gift i marken"

1:43 min

Karlshamns kommun ska undersöka om det finns cancerframkallande gift i marken i östra Skogsborg där 15 villor planerar byggas.

– Det finns låga halter krom i marken som även kan finnas som sexvärt krom, vilket är mycket farligt för människans hälsa, säger Magnus Runesson som är exploateringsingenjör på kommunen.

Giftet spreds när en bilskrot i närheten eldade kablar som innehöll miljöfarligt pcb.

Bilskroten upphörde i slutet på -70-talet och dessförinnan fanns det en soptipp där.

Sexvärt krom  
Sexvärt krom är ett cancerframkallande ämne som sedan 2006 är förbjudet i elprodukter i Europa och kommunen har vetat om att det skulle kunna finnas i marken åtminstone sen 2005.

Men planeringen för villabebyggelse har hela tiden fortsatt.

– I dagsläget har vi många som vill flytta dit och har ett intresse av att köpa en tomt i området och därför fortsätter vi med exploateringen, säger Magnus Runesson.

Cancerframkallande   
Om undersökningarna visar att det finns så mycket sexvärt krom i marken att det riskerar ge människor cancer, så kommer hela den översta delen av markskiktet att skalas bort och ersättas av ny ofarlig matjord.
– Kommunen ska givetvis säkerställa vad det är för krom som finns i marken och sanera det som krävs för att inte riskera människors hälsa, säger Magnus Runesson.

Tvivlar  
Men Åke Lindkvist som bor i närheten och flera gånger överklagat byggplanerna tvivlar på att det räcker.

– Det är svårt att få en fullständig sanering, dessutom har ju giftet legat i marken sedan 1970-talet och har spridit sig till grundvattnet och kan också finnas i ytvattnet, säger Åke Lindkvist.

Men Magnus Runesson tycker inte det spelar någon roll eftersom de som bygger inte kommer att använda sig av grundvattnet utan kopplas på Karlshamns vanliga vattennät.

Men det kan dröja innan kommunens provtagning sätter igång, eftersom den först vill söka tillstånd för att fälla flera stora ekar och bokar som kan vara farliga för människor.