Kartläggning av flygresenärer skapar oenighet

2:29 min

Allianspartierna är oeniga om hur de nya reglerna om lagring av information från flygpassagerare ska se ut. Enligt ett EU-förslag ska viss information få lagras och användas för att bekämpa grov brottslighet. Men Centerpartiet är kritiskt.

– Det är en onödig integritetskränkning och en onödig kontroll av medborgarna att bygga upp en sådan här databas, säger Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiske talesperson.

Redan i dag kan tull och polis i Sverige begära att ett flygbolag lämnar ut information om personer på en viss flygning. Det kan handla om alltifrån var resan börjar och slutar till hur man har betalat sin biljett och hur länge man har varit borta.

Centerpartiet tycker att det är okej att sådana uppgifter delas med andra länder om de sedan raderas inom ett dygn. Men enligt det direktivförslag som folkpartistiska EU-kommissionären Cecilia Malmström nu har lagt fram ska information från alla flygbolag lagras i fem år. Uppgifterna ska anonymiseras efter 30 dagar av integritetsskäl.

Det här är något som Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet kan acceptera.

– De flesta människor som är ute och flyger är väldigt tacksamma över att vi har en tydlig kontroll över personer som ska resa med planet, säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för Folkpartiet.

– Men det är också så att resor runtom i världen är en förutsättning för att kunna begå mängder av brott. I det fallet är det viktigt att man försöker bekämpa den brottsligheten också när det gäller att kontrollera människors resmönster.

Först var det meningen att även information om att till exempel resenärernas e-postadresser och val av mat under resan skulle registreras. Av sådana uppgifter skulle man ibland kunna utläsa till exempel vilken religion eller etnicitet resenären har.

Nu när den informationen inte ska få registreras är alltså alla allianspartier utom Centerpartiet beredda att stödja förslaget.

Men Johan Linander, centerpartistisk vice ordförande i justitieutskottet, säger att hans parti står fast vid sin linje.

– Vi vill ha ett öppet samhälle där vi som medborgare kan leva och ha rätt att vara den man är, utan att staten och samhället tar kontroll över oss. Det är en mänsklig rättighet att ha sin privata sfär för sig själv, säger han.

– Det har under senare år byggt upp den ena lagen efter den andra, nya register. Någonstans går gränsen där vår personliga integritet har kränkts alltför mycket.