Sundsvall

Medicin som spolas ner i avloppet skadar miljön.

1:27 min

Vi är för dåliga på att lämna läkemedel till återvinning. Läkemedelsresterna kan gå rakt genom reningsverken och spridas till sjöar och grundvatten. På sikt påverkar det miljön, djur och växter. De klassas också enligt lag som miljöfarligt avfall.

Lotta Frisk är apotekschef på Apoteket Gripen i Sundsvall och hon säger att hormonplåster och p-piller som är hormonstörande har stor påverkan på miljön.

- Hormonstörande mediciner kan ändra könet på fiskar i insjöar, säger Lotta Frisk.

Medicinrester från antibiotika, smärtlindrande och hormonpreparat har påträffats i reningsverk och grundvatten. Folke Nyström som är Utvecklingschef för MittSverige Vatten i Sundsvall säger att man jobbar med att minska mängden läkemedel som kommer i avloppet.

- Det är en dödssynd att spola ner oanvända läkemedel, säger Folke Nyström.

Under fjolåret hämtade Västernorrlänningarna ut över 2.5 miljoner receptbelagda mediciner, det enligt siffror från Läkemedelsverket. Samtidigt så har återlämningen av mediciner ökat med 4% från 2008 till 2009 enligt apoteket.

- Vi får in flera påsar varje dag som sen skickas vidare till en speciell förbränningscentral, säger Lotta Frisk.

Exakt hur stor mängd läkemedel som faktiskt hamnar i sopor och avlopp är svårt att veta. Men Ann Marie Fors på Miljökontoret i Sundsvall säger att läkemedel är klassat som farligt avfall och därför olämpligt att spola ner i avloppet.

- De ska lämnas tillbaka till apoteken, säger Anne Marie Fors.