Kristianstad

Rivningen av gasverket är i full gång

1:40 min

Just nu pågår rivningen av det gamla gasverket i Kristianstad. Tomten som verket ligger på är en av de mest förorenade tomterna i Skåne. Men nu ska den rivas upp och den förgiftade jorden transporteras bort.

– Vi har påbörjat rivningen av huvudbyggnaden, säger Inge Ivarsson är projektledare på C4 teknik.

Efter saneringen ska tomten bli parkeringsplatser åt Kristianstad Arenas besökare. Men för måste alltså gasverket rivas ner och den förgiftade jorden transporteras bort, bland annat till ett kalkbrott i Norge. 

I marken och i byggnaderna har man bland annat funnit cyanid och giftiga restprodukter från tjära. 

Arbetet beräknas vara klart i december i år.