östergötland

Vägtullar på Norsholmsbron

1:51 min

Efter ett förslag från Trafikverket har nu riksdagen beslutat att en vägtull ska inrättas på Norsholmsbron på E4:an. Orsaken är bland annat att de senaste två årens tuffa vintrar har slitit hårt på E4:an genom länet.

De två senaste årens kalla vintrar har tärt hårt på E4:an genom Östergötland. Att pendeltågstrafiken ofta stått stilla har också gjort att trafikintensiteten på E4:an ökat, och därmed också slitaget på vägbanan.

Vägen är nu i stort behov av en upprustning. Men att rusta upp vägen är dyrt. För att snabbt få pengar till vägunderhållet har Trafikverket föreslagit att en vägtull nu införs på E4:an. Ärendet har snabbutretts, och regeringen och riksdagen har nu godkänt förslaget.

Redan från och med midsommarhelgen kommer de som ska åka på E4:an att få betala tio kronor i en automatisk vägtullstation, på Norsholmsbron. För de som ofta färdas på E4:an kommer det också att finnas månadskort för 350 kronor.

Enligt riksdagsmannen Andreas Norlén (M), som är en av dem som jobbat för att förslaget ska bli verklighet, har idén redan välkomnats av både Norrköpingsbor och Linköpingsbor:

– Jag har blivit kontaktad av rätt många Norrköpingsbor som har reagerat mot strömmen av Linköpingsbor som kör österut varje dag. Och det är en hel del Linköpingsbor som tycker att det är för många Norrköpingsbor som tar sig in i Linköping varje dag. Man kan också se det här som en trängselskatt för att minska friktionen mellan Norrköping och Linköping. De kommer att mötas mindre helt enkelt, Norrköpings- och Linköpingsborna, och det ser de som positivt har jag uppfattat, från båda håll.