Länsstyrelsen

Bävrar ska användas i skogsbruket

1:36 min

Länsstyrelsen i Värmland ska starta ett nytt naturvårdsprojekt för att få ett mer miljövänligt skogsbruk. Länsstyrelsen ska fånga in och tämja bävrar som sedan ska användas för att fälla träd.

Johan Bohlin, biolog på länsstyrelsens naturvårdsenhet, säger att man fick idén från lyckade projekt som gjorts i USA och Canada.

– Där är man i vanlig ordning först med såna här nya och lite mer knepiga projekt. Men resultaten därifrån är mycket positiva och det rapporteras om en kraftig minskning av körskador och erosion i skogarna,säger Johan Bohlin.

Till att börja med ska länsstyrelsen fånga in 5-10 stycken bävrar och Johan Bohlin säger att det tar cirka sex månader att tämja en bäver så att de fäller de träd länsstyrelsen vill att de ska fälla.

För att få dem att främst fälla tall och gran ska man använda lövträdspasta.

Våren 2012 räknar Johan Bohlin med att de första bävrarna är redo att börja användas i skogsbruket.

Jonas Wahlström, djurexpert och föreståndare för Skansenakvariet i Stockholm, välkomnar länsstyrelsens bäverprojekt.

– Det är ett utmärkt projekt. Där kan man ju verkligen arbeta i samklang med naturen.

Men går det verkligen att tämja bävrar?

– Du kan inte tämja en bäver så att den hoppar upp i knät på dig som en liten hund. Men bävrar är otroligt instinktivt drivna. Stänger man in en bäver i ett kaklat badrum där det inte finns någonting så sitter bävern bara och tittar sig omkring. Men spelar man upp ljudet av porlande vatten så börjar bävern gnaga omkring sig. Kan man få en bäver att börja gnaga efter träd som inte finns så kan man alldeles säkert få den att börja gnaga ner tall, säger Jonas Wahlström.