NORRBOTTEN

Järven beroende av lodjuret

1:50 min

Järv och lodjur lever sida vid sida inom renskötselområdet, men konkurrensen arterna emellan tycks obefintlig. Järven har det i stället bra med lodjuret inpå knutarna. Det här framkommer i en färsk doktorsavhandling som lagts fram vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.