Riksdagen debatterar om svensk Libyeninsats

1:15 min

Just nu debatterar riksdagen förslaget att Sverige ska skicka åtta stridsflygplan till Libyen för att övervaka flygförbudszonen som FN:s säkerhetsråd har beslutat om. Det enda parti som inte vill att Sverige ska skicka en styrka är Sverigedemokraterna. Partiets Mikael Jansson inledde debatten i dag.

– Utskottets förslag, som vi Sverigedemokrater har reserverat oss emot, vilar på föreställningen att Sverige kan delta i Natos insats utan att göra oss ansvariga för markangreppen. Vi anser att detta synsätt är omöjligt. Sköter vi patrulleringen i luften så frigör vi resurser för andra att beskjuta markmål.

Efter debatten kommer riksdagen klubba det formella beslutet att skicka en väpnad styrka på högst 250 personer till Libyen. Förutom stridsflygplan ska styrkan bestå av ett transportflygplan samt av spanings- och stödresurser.

Socialdemokraterna har i förhandlingarna med regeringspartierna genomdrivit att de svenska trupperna inte ska få engagera sig i markstrider, precis som Mikael Jansson påpekade i debatten. 

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin försvarade den hållningen i debatten. Sedan gick han till angrepp mot Sverigedemokraterna.

– I Sverige har vi en tradition av att när Förenta nationerna samlar sig och ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd i världen, då är Sverige ett av det länderna som ställer sig först i kön och säger, vi är beredda att bidra. Den hållning som föregående talare hade är tämligen osvensk.