Ja till svensk insats i Libyen

Riksdagen fattade vid 11-tiden idag det formella beslutet att skicka åtta stridsflygplan till Libyen för att övervaka flygförbudszonen som FN:s säkerhetsråd har beslutat om. Det är första gången på nästan 50 år som Sverige skickar stridsflygplan till ett krigsområde.

240 ledamöter röstade ja, 18 nej, och fem avstod.

Beslutet innebär att en väpnad styrka på högst 250 personer åker till Libyen. Förutom stridsflygplan ska styrkan bestå av ett transportflygplan och av spanings- och stödresurser.

Socialdemokraterna har i förhandlingarna med regeringspartierna genomdrivit att de svenska trupperna inte ska få engagera sig i markstrider.

Utrikesminister Carl Bildt betonade dock att Sverige stöder även Natoinsatserna ritkade mot mål på marken, trots att de utsätter både soldater och civila för fara.

– Riskerna är betydande för skador utöver vad som är nödvändigt och vad som är avsett, men ibland är riskerna med att inte ingripa större än risserna med att faktiskt ingripa, sa Carl Bildt.

Att insatsen väcker starka känslor märktes inte minst när miljöpartiets Bodil Ceballos gjorde sitt inlägg i debatten. Hon avbröts nämligen av demonstranter på läktaren som lyckades hålla sig kvar en lång stund innan de blev utslängda.

Det enda riksdagsparti som röstade nej i dag var Sverigedemokraterna. För det fick de kritik av Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin.

– I Sverige har vi en tradition av att när Förenta nationerna samlar sig och ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd i världen, då är Sverige ett av det länderna som ställer sig först i kön och säger, vi är beredda att bidra. Den hållning som föregående talare hade är tämligen osvensk, sa Urban Ahlin.